Gorzowskie Centrum Biblijne

„Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył roztropności (…). Jej drogi drogami miłymi, wszystkie jej ścieżki to pokój. To drzewo życia dla tych, co jej strzegą, kto się jej trzyma – szczęśliwy” – Prz 3:13-18.

O nas

Każdy z Was, kto chce poznać i zrozumieć to, co zostało przekazane w Piśmie Świętym, może czuć się zaproszony do naszej wspólnoty!

Nasze stowarzyszenie skupia osoby pragnące poznać i przyjąć do siebie to, co zostało nam objawione przed tysiącami laty i co może pomóc w zrozumieniu ścieżki, którą warto kroczyć w codziennym życiu. Nauka o Biblii to niezmierzone pokłady informacji, wskazówek i wzorców zachowania, które warto analizować i odnosić do swojego życia, tak, aby kroczyć przez nie zgodnie z miłością i zasadami Boga.

 

Każdy, kto chce pogłębić swoją wiedzę związaną z Pismem Świętym może do nas wstąpić. Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne to miejsce, w którym z chęcią witamy nowe twarze, które razem z nami pragną odkrywać i rozmawiać na tematy związane z Dobrą Nowiną. Nauka i chęć rozwoju duchowego to coś, co jest dla nas ważne i co wspieramy całym sercem.

 

Nasze Centrum to także miejsce, w którym staramy się nieść pomoc uboższym - pracujemy nad polepszeniem stanu życia lokalnej społeczności oraz jesteśmy otwarci na współpracę międzywyznaniową, która prowadzi do dobra i pojednania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten projekt dojrzewał w nas od dość dawna.

Próbowaliśmy różnych form głoszenia Dobrej Nowiny - przez ewangelizację, wydawanie broszur i ulotek, spotkania i dyskusje oraz próby wydawania czasopisma. Te działania były chaotyczne i przypadkowe. Ostatecznie powołaliśmy Stowarzyszenie „Gorzowskie Centrum Biblijne”, które łączy w sobie te wszystkie działania w sposób uporządkowany oraz stały. Powstało wydawnictwo, które wydaje „Kwartalnik Biblijny” (ukazało się już 6 numerów) oraz inne publikacje tematyki biblijnej. Powstał kanał na Youtube/Gorzowskie Centrum Biblijne na którym umieszczamy filmy z wykładami, kazaniami czy koncertami. Powstała strona na Faceboku/Gorzowskie Centrum Biblijne na której co tydzień znajdziesz nowe komentarze do Biblii. Stowarzyszenie zachowuje neutralność wyznaniową, jego celem jest badanie Słowa Bożego.

Jesteśmy grupą ludzi, która od lat czyta Pismo Święte i stara się wdrażać jego nauki w swoje codzienne życie.

Jesteśmy grupą ludzi, która od lat czyta Pismo Święte i stara się wdrażać jego nauki w swoje codzienne życie. Nie uzurpujemy sobie prawa do czegokolwiek, ani na "monopol" na prawdę, ani na nieomylność. Chcemy na tej stronie jedynie dzielić się tym, co dobry Bóg dał nam poznać, oraz tym wszystkim, co z Nim do tej pory przeżyliśmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chciałbyś się z nami podzielić tematami, związanymi z Bogiem i Pismem Świętym, to zapraszamy do przesyłania do nas materiałów.

Niestety, jak bywa w takich wypadkach, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji nadsyłanych tekstów.