Czasy biblijne

Żyjemy, pracując, zajmując się domem, realizując swoje zainteresowania i pasje.

Robimy to prawie każdego dnia. Jednak są dni, które w całości oddajemy Bogu: są to „moadim”, czyli wyznaczone okresy czasu i dni, które Bóg wybrał jako święte, oddzielone od innych dni i przeznaczone na budowanie relacji z Jedynym. Do tych dni należy szabat (sobota), a nie niedziela, oraz biblijne święta do których należą: Pascha, Święto Przaśników, Święto Pierwszych Płodów, Pięćdziesiątnica (Szawuot), Dzień Trąbienia, (Jom Teruah), Dzień Przebłagania (Jom Kippur) i Święto Szałasów (Sukkot). Nie znajdziesz w nich Wielkanocy czy Bożego Narodzenia.

 

Dlatego zachęcamy, aby wracać do źródła, którym jest tylko Słowo Boże. Tradycja jest fajna, ale gdy nie jest w sprzeczności ze Słowem Bożym. Pan Jezus i Apostołowie na kartach Nowego Testamentu dali nam wiele świadectw, że obchodzili biblijne święta Boże. To, że spotykamy się w środę na łamanie chleba, nie znaczy, że środa jest nowym dniem świętym. Manipulacja człowieka jest bardzo duża i doprowadziła do zmiany Bożych Przykazań i zmiany Bożego Prawa. Wystarczy porównać Dekalog biblijny i Dekalog w katechizmie. Dlatego jeżeli naprawdę kochamy Boga, szukajmy go u źródła, a nie tysiąc lat od źródła. Co powiesz, gdy Bóg zapyta Ciebie, dlaczego zmieniłeś sobotę na niedzielę? Jak się obronisz? Przecież w Biblii nic nie ma o niedzieli…

Paschaa Mesjańska

Zapraszamy od wysłuchania wykładu na temat Paschy na naszym kanale youtube

Święta biblijne