Torahhouse

Torahhouse – połączeni w modlitwie

Zapraszamy na stronę Torahhouse

Każdy Erew Szabat o godz. 21.00

„Gdy bezprawie staje się prawem, modlitwa staje się obowiązkiem”.

Również w naszym kraju coraz częściej widzimy, że bezprawie staje się prawem. Czy możemy się temu tylko przyglądać i mówić, że przychodzi to, co przyjść musi? Że Słowo JHWH jest prawdziwe i po prostu się wypełni.

Przecież modlitwa ma wartość, której nie da się oszacować, i niesie wielkie obietnice. Modlitwa uwalnia wielką moc.

Dlatego umawiamy się w każdy Erew Szabat o godz. 21.00 na wspólną modlitwę w wirtualnej Sali, którą nazwaliśmy TorahHouse (Dom Tory). Przyłączysz się?

W tej modlitwie chcemy oddać Ojcu cześć za Jego Prawo i pokutować za to, że nasz kraj nie uznaje i nie przestrzega Tory. Modlimy się razem na podstawie Psalmu 119.

Każdy wierzący, który chodzi Jego drogami, w posłuszeństwie Torze, jest tamą powstrzymującą nieustannie wdzierające się bezprawie.

 

Czy przyjdziesz do Domu Tory? Jeśli tak, prześlij nam krótką wiadomość na: