Gorzowskie Centrum Biblijne

„Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył roztropności (…). Jej drogi drogami miłymi, wszystkie jej ścieżki to pokój. To drzewo życia dla tych, co jej strzegą, kto się jej trzyma – szczęśliwy” – Prz 3:13-18.

O nas

Każdy z Was, kto chce poznać i zrozumieć to, co zostało przekazane w Piśmie Świętym, może czuć się zaproszony do naszej wspólnoty!

Nasze stowarzyszenie skupia osoby pragnące poznać i przyjąć do siebie to, co zostało nam objawione przed tysiącami laty i co może pomóc w zrozumieniu ścieżki, którą warto kroczyć w codziennym życiu. Nauka o Biblii to niezmierzone pokłady informacji, wskazówek i wzorców zachowania, które warto analizować i odnosić do swojego życia, tak, aby kroczyć przez nie zgodnie z miłością i zasadami Boga.

Każdy, kto chce pogłębić swoją wiedzę związaną z Pismem Świętym może do nas wstąpić. Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne to miejsce, w którym z chęcią witamy nowe twarze, które razem z nami pragną odkrywać i rozmawiać na tematy związane z Dobrą Nowiną. Nauka i chęć rozwoju duchowego to coś, co jest dla nas ważne i co wspieramy całym sercem.

 

Nasze Centrum to także miejsce, w którym staramy się nieść pomoc uboższym - pracujemy nad polepszeniem stanu życia lokalnej społeczności oraz jesteśmy otwarci na współpracę międzywyznaniową, która prowadzi do dobra i pojednania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten projekt dojrzewał w nas od dość dawna.

 

Próbowaliśmy różnych form głoszenia Dobrej Nowiny - przez ewangelizację, wydawanie broszur i ulotek, spotkania i dyskusje oraz próby wydawania czasopisma. Te działania były chaotyczne i przypadkowe. Ostatecznie powołaliśmy Stowarzyszenie „Gorzowskie Centrum Biblijne”, które łączy w sobie te wszystkie działania w sposób uporządkowany oraz stały. Powstało wydawnictwo, które wydaje „Kwartalnik Biblijny” (ukazało się już 6 numerów) oraz inne publikacje tematyki biblijnej. Powstał kanał na Youtube/Gorzowskie Centrum Biblijne na którym umieszczamy filmy z wykładami, kazaniami czy koncertami. Powstała strona na Faceboku/Gorzowskie Centrum Biblijne na której co tydzień znajdziesz nowe komentarze do Biblii. Stowarzyszenie zachowuje neutralność wyznaniową, jego celem jest badanie Słowa Bożego.

Od wielu lat zgłębiamy Pismo Święte, szukając wspólnie sposobów na to, jak żyć ze Słowem Bożym na co dzień.

 

Zależy nam na tym, aby jak najlepiej poznać Biblię i jej bogactwo sensów. Dlatego tak chętnie pochylamy się nad znaczeniami oryginalnych pojęć - każdy przekład jest już bowiem interpretacją. W żadnym wypadku nie rościmy sobie pretensji do bycia autorytetem, który decyduje, w co wolno wierzyć. Chcemy, aby Biblia i studia nad nią były przestrzenią do wspólnego dialogu oraz refleksji nad przesłaniem Starego i Nowego Testamentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami związanymi z Biblią lub przedstawić wyniki ciekawych badań, serdecznie zapraszamy do podsyłania nam swoich tekstów.

 

Chcemy, aby nasza społeczność stanowiła przestrzeń dialogu i wymiany myśli. Szczególnie zapraszamy do współpracy te osoby, które nie odnajdują się w sztywnym podziale na Stary i Nowy Testament. Wierzymy, że jedno nie może istnieć bez drugiego.

W trosce o standard merytoryczny artykułów, teksty nadsyłane przez autorów są poddawane weryfikacji przed ostateczną publikacją.

Formularz kontaktowy