Co warto przeczytać. Polecane tytuły GCB

 

Książka "Chrzest wodny"

Robert Kisiel

Z wielka radością oddajemy do Państwa rąk książkę, jakiej nie ma na polskim rynku. Może ktoś powiedzieć „na ten temat jest wiele książek, jak zatem nie ma takiej książki?” W naszej opinii nie ma takiej książki na polskim rynku. Wynika to z faktu, że wiele publikacji przedstawia chrzest wodny od drugiej strony, tzn. taka jest nasza nauka i popieramy ją Pismem Świętym. Skutek jest taki, że często brakuje obiektywizmu i rzetelnej oceny tematu w świetle Pisma Świętego, gdyż opracowanie jest obciążone teologią danego Kościoła czy Wspólnoty.

Robert Kisiel jest prekursorem badań nad zagadnieniem Chrztu Wodnego. Już na początku lat osiemdziesiątych podjął badanie nad tym tematem. Wątpliwości co do prawidłowości powszechnie używanej formuły chrztu wodnego wzbudziła praktyka chrzcielna, jaką znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Wszędzie występuje tam chrzest wodny w „imię Jezusa Chrystusa” lub „ w imię Jezusa”, nigdzie nie ma „w Imię Ojca i Syna i Ducha św.”

W książce „Chrzest Wodny – Twila” autor przedstawia wyniki swoich badań i wnioski do jakich doszedł na podstawie Pisma Świętego, pism Ojców Kościoła i historii. Badania te nie są obciążone teologią żadnego Kościoła, dlatego powinny zainteresować każdego uczciwego badacza Pisma Świętego i każdego wierzącego. Chrzest Wodny jest warunkiem zbawienia, dlatego warto sprawdzić czy obecny chrzest jaki posiadamy jest chrztem zgodnym w nauką Jezusa Chrystusa i Apostołów.

Życzymy miłej i uważnej lektury.

Kupując publikacje Gorzowskiego Centrum Biblijnego – wspierasz działalność Stowarzyszenia Gorzowskie Centrum Biblijne – dziękujemy za wsparcie.


 

Mesjański komentarz do Tory

Wiesław Dawidowicz (oprawa miękka)

Ruch Mesjański w Polsce rozwija się bardzo dobrze. Niestety, ciągle brakuje pomocnych opracowań i literatury na polskim rynku. „Mesjański komentarz do Tory” jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Jest to w Polsce pierwszy komentarz do Tory, który analizuje Prawo Mojżeszowe w świetle Pism Nowego Przymierza (tzw. „Nowego Testamentu”).
Komentarz jest ułożony wg Parsz, czyli fragmentów Tory, czytanych co szabat w cyklu rocznym. Autor porusza w nim istotne dla wierzących tematy, jak również wskazuje na bezpośrednie powiązania „Starego Testamentu” z „Nowym Testamentem”. Dodatkowym walorem jest wskazanie na znaczenia i symbole, które już tysiące lat temu wspominały w Torze o czasach przyszłych.
„Mesjański komentarz do Tory” nie jest komentarzem judaistycznym, czyli takim, który nie uwzględnia przesłania „Nowego Testamentu”. Przeciwnie - jest komentarzem, który za cel stawia głębsze zrozumienie Ewangelii, które wynika ze ścisłego jej związku z Prawem Mojżeszowym. Dlatego może stać się cenną lekturą dla każdego chrześcijanina, niezależnie od wyznawanej denominacji.
Wiesław Dawidowicz - prezes "Gorzowskiego Centrum Biblijnego" oraz redaktor naczelny "Kwartalnika Biblijnego".

Oprawa: miękka.
Format: B5.
Ilość stron: 474


 

Mesjański komentarz do Tory - Wiesław Dawidowicz (oprawa twarda)

Mesjański komentarz do Tory

Wiesław Dawidowicz (oprawa twarda)

Ruch Mesjański w Polsce rozwija się bardzo dobrze. Niestety, ciągle brakuje pomocnych opracowań i literatury na polskim rynku. „Mesjański komentarz do Tory” jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Jest to w Polsce pierwszy komentarz do Tory, który analizuje Prawo Mojżeszowe w świetle Pism Nowego Przymierza (tzw. „Nowego Testamentu”).
Komentarz jest ułożony wg Parsz, czyli fragmentów Tory, czytanych co szabat w cyklu rocznym. Autor porusza w nim istotne dla wierzących tematy, jak również wskazuje na bezpośrednie powiązania „Starego Testamentu” z „Nowym Testamentem”. Dodatkowym walorem jest wskazanie na znaczenia i symbole, które już tysiące lat temu wspominały w Torze o czasach przyszłych.
„Mesjański komentarz do Tory” nie jest komentarzem judaistycznym, czyli takim, który nie uwzględnia przesłania „Nowego Testamentu”. Przeciwnie - jest komentarzem, który za cel stawia głębsze zrozumienie Ewangelii, które wynika ze ścisłego jej związku z Prawem Mojżeszowym. Dlatego może stać się cenną lekturą dla każdego chrześcijanina, niezależnie od wyznawanej denominacji.
Wiesław Dawidowicz - prezes "Gorzowskiego Centrum Biblijnego" oraz redaktor naczelny "Kwartalnika Biblijnego".

Oprawa: twarda.
Format: B5.
Ilość stron: 474


 

Między Łaską a Prawem. 
Miejsce ludzi z narodów wobec Boga Izraela i Tory

Tomasz Wojtaś

Jezus był - tak jak apostołowie i Jego pierwsi uczniowie - Judejczykiem. Był zapowiedzianym przez Pisma Hebrajskie (tzw. Stary Testament) Mesjaszem, posłanym przede wszystkim do potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, z którymi Bóg na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza zawarł przymierze. Treścią tego przymierza była Torą (tzw. Prawo Mojżeszowe), która nie tylko spełnia rolę Prawa, ale również konstytucji państwa, które powstało w ziemi Kanaan po wyjściu Izraelitów z Egiptu. Z kolei Nowe Przymierze, którego pośrednikiem był Jezus (Hbr 9:15), było zgodnie z proroctwami zawarte z 'domem Izraela i domem Judy' (Jr 31:31), a jego celem było wypisanie na sercach Prawa (hebr. 'Torą').
W związku z powyższym powstaje wiele pytań: Jaki był naprawdę stosunek Jezusa i apostołów do Tory? Czy Paweł z Tarsu stworzył nową religię czy był raczej wiernym Torze Judejczykiem, który uwierzył w obiecanego Izraelowi Mesjasza? Czy po ofierze, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Torą nadal obowiązuje potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba? A jeżeli tak, to jaki stosunek do Tory powinni mieć w świetle Biblii ludzie z innych narodów?
Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią klamrę spinającą rozdziały niniejszej książki. Autor Tomasz Wojtaś - tłumacz Nowego Testamentu (Biblia Nazaretańska) i współtwórca Kwartalnika Biblijnego porusza w niej również tematy związane z polskimi przekładami Biblii. Dlaczego zamiast słowa 'sprawiedliwość' w pewnych tłumaczeniach czytamy o 'usprawiedliwieniu'? Dlaczego tłumacze listu do Rzymian we fragmencie, który jest cytatem z Habakuka, w którym pada słowo 'wierność', oddają go jednak używając słowa 'wiara'? Czy współcześnie słowo 'łaska' jest dobrym ekwiwalentem znaczeniowym? I co w takim razie oznacza 'usprawiedliwienie przez wiarę'?

Autor: Tomasz Wojtaś
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2021
Format: 148 x 210 mm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 249
Wydawca: Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne
ISBN: 978-83-954938-5-0


 

Oblubienica Mesjasza. Spojrzenie poza zasłonę

dr Stephan Joh. Bauer

Kim jest Oblubienica Baranka? Zgodnie z Pismem Świętym nigdy nie była i nie jest to jakaś ludzka organizacja. Centralnym tematem Biblii od jej pierwszego słowa do końca księgi Objawienia jest relacja pomiędzy Oblubienicą i Oblubieńcem.
Książka ta odsłania dawno już zasypane pyłem biblijne prawdy i pozwala wejrzeć w tęsknotę Boga. Przekazuje nam też zadziwiającą i niosącą pokój nadzieję w obecnym pełnym chaosu i zamętu czasie.
Potrzeba odkryć na nowo miłość Oblubieńca do SWOJEJ Oblubienicy i uczynić ją treścią realnego życia. Jedynie ona może przynieść tak upragniony pokój do wszystkiego, co ma się wydarzyć.

"... zaskakująca ... pełna miłości... wartościowa książka".

Horst Krüger doktor teologii, znawca okresu drugiej świątyni, Akwizgran

"... inspirująca ... otwierająca oczy... poruszająca książka".

dr Christoph Höselbarth, Służba Jozuego, Strittmatt

"... genialna ... niepowtarzalna ... pełna zachęty książka".

Hildegard Schneider, worldwidewings, Bad Nauheim

Dr med. Stephan Joh. Bauer jest żonaty, ojciec pięciorga dzieci, z zawodu lekarz medycyny ogólnej. Po wielu latach wolontariatu w dwóch zborach zwrócił się od początku 2010 roku ku prawdziwym korzeniom chrześcijańskiej wiary. Dotąd ukazały się jego książki: „Recht zwischen Himmel und Erde" ('Prawo pomiędzy niebem i ziemią'), „Burn-out überwinden" ('Pokonać wypalenie zawodowe') we współautorstwie z Christophem Häselbarth, „Die Thora im Mutterleib" (Tora w łonie matki') we współautorstwie z Hildegard Schneider oraz powieść „Happy End".

Ilość stron: 288
Format: 148x210 cm
Rok wydania: 2021
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-954938-8-1


 

Biblia Nazaretańska. Dzieje Apostolskie z komentarzem

W PRZEKŁADZIE Z JĘZYKA GRECKIEGO Z KOMENTARZEM

Tomasz Wojtaś
(oprawa miękka)

 

Tłumaczenie Dziejów Apostolskich jest częścią projektu o nazwie Biblia Nazaretańska i stanowi pierwszą w Polsce próbę przekładu Pism Nowego Testamentu z języka greckiego z uwzględnieniem pierwotnego kontekstu kulturowego oraz całości objawienia zawartego w Biblii. Tłumaczenie korzysta z czterech greckich tekstów źródłowych Nowego Testamentu: aleksandryjskiego, bizantyńskiego, textus receptus oraz tekstu zachodniego (Kodeks Bezy) co jest nowością i ewenementem w polskich przekładach.
Przekład stara się uchwycić odcienie znaczeniowe oryginalnych wyrażeń, osadzając je w odpowiednim kontekście językowym (pomocą jest grecki tekst Septuaginty), jak również zestawiając z innymi fragmentami pism Nowego Przymierza. Dzięki temu znajome zdania okazują się często posiadać niedostrzeżone wcześniej znaczenia, które niejednokrotnie umknęły uwadze dotychczasowych tłumaczy. Przekład zawiera bogaty aparat krytyczny oraz dodatki, które rozwijają wcześniej sygnalizowane w przypisach problemy (np. "Apostołowie i Torą", "Przymierze" itp.).
Celem, który przyświecał pracy nad niniejszym tłumaczeniem, było przedstawienie znaczenia tekstu Nowego Testamentu w rzeczywistym kontekście językowym, kulturowym i religijnym - a nie przez pryzmat konkretnej teologii. Autorzy Pism Nowego Testamentu byli wiernymi uczniami Mesjasza, którego misja mogła i może być zrozumiana jedynie w kontekście Bożych Przymierzy i Obietnic - czytamy o tym w Tanach (Pismach tzw. Starego Testamentu). Dotychczasowa tradycja translatorska Nowego Testamentu (z pewnymi wyjątkami) oderwała znaczenie jego pism od tak ważnego kontekstu. Niniejsze tłumaczenie jest próbą powrotu do tego źródła.

Projekt o nazwie „Biblia Nazaretańska” stanowi pierwszą w Polsce próbę przekładu Pism Nowego Testamentu z języka greckiego z uwzględnieniem pierwotnego kontekstu kulturowego oraz całości objawienia zawartego w Biblii.


 

Czas równoległy

Irena Sidonia Rup


 

Obok Słowa - Irena Sidonia Rup

Obok Słowa

Irena Sidonia Rup

Mini tomik z poezją Ireny Sidoni Rup, poetki i pisarki, która na stałe mieszka we wsi Koperniki koło Nysy.


 

Adres
ul. Daszyńskiego 2B
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
NIP: 5993226165, KRS: 0000728751

Zadzwoń
+48 501 262 552

Napisz email
info@gcbiblijne.pl