Kwartalnik Biblijny

Mimo że rynek wydawniczy jest pełen bogatych opracowań egzegetycznych Pisma Świętego, niektórzy czytelnicy mogą wciąż odczuwać pełen niedosyt.

Znakomita większość dostępnych tytułów prezentuje przeważnie chrześcijański punkt widzenia, który czasami nadmiernie koncentruje się na tekstach Nowego Testamentu, ignorując bogatą literaturę Tory i Tanachu. Chcąc wypełnić tę lukę, nasze centrum wydaje Kwartalnik Biblijny. Prezentujemy w nim podejście ruchu mesjanistycznego, w ramach którego dążymy do tego, aby z jednakową uwagą przyjrzeć się obu wyjątkowym tradycjom – chrześcijańskiej oraz judaistycznej, pokazując ją jednak tylko w świetle Biblii.

Dowiedz się więcej o świecie, w jakim żył Jezus

Staramy się popularyzować wśród czytelników naszego Kwartalnika wiedzę z zakresu biblistyki oraz historii, która pomoże zrozumieć między innymi konteksty wypowiedzi Chrystusa. Jaki był stosunek Jezusa do Tory? Czym jest „praca”, której człowiek nie powinien według Biblii wykonywać w szabat? Czym w ogóle jest szabat? Zależy nam na tym, aby każdy miał możliwość dowiedzieć się, które elementy chrześcijaństwa lub judaizmu znajdują faktyczne uzasadnienie w Biblii, a które stanowią wytwór znacznie późniejszych tradycji. W Kwartalniku publikujemy także teksty poświęcone znaczeniu poszczególnych słów pojawiających się w Piśmie Świętym – ich oryginalny sens nierzadko uległ zatraceniu i został wyparty przez kolejne przekłady. Wszystko zaś w duchu chrześcijaństwa, które nie wyrzeka się swoich korzeni.

Razem z naszym Kwartalnikiem odkryj nowe znaczenia Pisma

Nie zwlekaj i już dziś nabądź najnowsze wydania Kwartalnika Biblijnego! Możesz także zakupić zestaw, w skład którego wchodzą 4 numery periodyku oraz wyjątkowo wydanie Pisma Świętego, jakim jest Biblia Poznańska! Przekład ten jest uznawany za niezwykle wierny oryginalnemu tekstowi, co nierzadko pozwala czytelnikowi dostrzec nowe sensy zawarte w hebrajszczyźnie Starego Testamentu oraz grece Nowego Testamentu. Wydanie jest także bogate w przypisy zawierające szereg dodatkowych informacji z zakresu historii starożytnej oraz teologii.”


Dostępne do wysyłkisą poniższe numery KW:

• Kwartalnik Biblijny nr 3/2022 - lipiec 2022 - cena 9,50 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 2/2022 - kwiecień 2022 - cena 9,50 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 1/2022 - styczeń 2022 - cena 9,50 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 4/2021 - październik 2021 - cena 9,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 3/2021 - lipiec 2021 - cena 9,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 2/2021 - kwiecień 2021 - cena 8,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 1/2021 - styczeń 2021 - cena 8,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 4/2020 - październik 2020 - cena 8,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 3/2020 - lipiec 2020 - cena 8,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 2/2020 - kwiecień 2020 - cena 8,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 1/2020 - styczeń 2020 - cena 8,00 zł
• Kwartalnik Biblijny nr 1/2019 - wrzesień 2019 - cena 7,50 zł
Cena wysyłki 8,50 zł.

Roczna prenumerata 75 zł z wysyłką.

Zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto do wpłat: 74 8367 0000 0490 6030 1490 0001
Z dopiskiem "Prenumerata" lub "Kwartalnik numer ..." oraz adresem do wysyłki.

2023

Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022

Kwartalnik Biblijny nr 3/2023

 • Kwartalnik Biblijny nr 3/2023

  Skąd mamy to wiedzieć? My z narodów
  Kiedy apostołowie głosili Ewangelię wśród ludzi z narodów, czyli wśród pogan, bez wątpienia natrafiali na barierę niezrozumienia, która wynikała z nieznajomości Pisma Świętego jak również z różnic kulturowych. Bez wątpienia można to zauważyć i we współczesnych czasach. Jednak pomimo tych trudności, nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. Autor w swoim artykule odnosi się do tej sytuacji i na przykładzie tzw. „dekretu apostolskiego” z Dziejów Apostolskich, pokazuje, że w Biblii można odnaleźć odpowiedzi na wszelkie problemy.

  Dlaczego nie „Jehowa”?
  Autor w drugiej części cyklu, który dotyczy problemów z wymawianiem Tetragramu, poddaje gruntownej analizie sposób odczytania, który znamy jako „Jehowa”. Autor nie tylko zagłębia się w gramatykę i fonologię języka hebrajskiego, ale również odsłania tajniki masory, czyli systemu skrybarskich symboli, która często rzutuje na sposób rozumienia i wymawiania tekstu hebrajskiego.

  Jezus i stworzenie świata
  Czy Jezus brał udział w stwarzaniu świata? Co na ten temat mówi Nowy Testament? Czy możemy odnaleźć tego świadectwa w Księdze Rodzaju? Czy kiedy Bóg mówi: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam, to zwraca się w tych słowach do Jezusa? Czytelnik w artykule znajdzie nie tylko odpowiedzi na powyższe pytania i hipotezy, które je umożliwiają, ale również wiele fragmentów Pisma, które mówią o preegzystencji Jezusa i Jego roli stwórczej.

  Grzech nieświadomy. Analiza sprawy
  Czym jest grzech nieświadomy? I czym się różni od grzechu świadomego? Co mówi Biblia na temat grzechu nieświadomego? Czy podlega on odpuszczeniu i na jakich zasadach? Czym jest ten grzech w świetle Nowego Przymierza? Odpowiedzi na powyższe pytania czytelnik znajdzie w artykule.

  Problemy ze słowem „zbawienie”
  Staropolskie słowo „zbawienie” we współczesnych przekładach Nowego Testamentu i w dzisiejszym języku polskim stało się nazwą własną dla pewnej teologicznej rzeczywistości, co nie jest zgodne ani z greckim słowem źródłowym, ani ze staropolską funkcją tego słowa. To, co rozumiemy przez słowo „zbawienie”, może zawierać się w greckich słowach źródłowych, ale w żadnym razie nie wolno ich znaczeń sprowadzać wyłącznie do tego jednego, polskiego znaczenia. W przeciwnym razie narzuca się pewną teologiczną interpretację – co często możemy zauważyć we współczesnych przekładach i w zwyczajnych, codziennych rozmowach na tematy biblijne.

  Wypaczenie Bożych dróg
  Niniejszy tekst jest bardzo osobistym i przejmującym świadectwem, dotyczącym przebywania we wspólnocie religijnej, która tylko sprawiała pozory zgodności ze Słowem Bożym, a w istocie była organizacją służącą jej liderom, pełną manipulacji i kłamstwa.

Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022

Kwartalnik Biblijny nr 2/2023

 • Kwartalnik Biblijny nr 2/2023

  Kiedy umarł i zmartwychwstał Chrystus?
  Wydaje się, że sprawa śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wydaje się oczywista. Świat chrześcijański, z pewnymi wyjątkami, uznaje, że Chrystus został ukrzyżowany w piątek a zmartwychwstał w niedzielę. Ale czy na pewno? Co mówi na ten temat tak Nowy Testament.

  Wstęp do Tetragramu
  Czym jest czteroliterowe Imię Boga? Jakie skrywa w sobie tajemnice? A przede wszystkim, jak je powinniśmy wypowiadać? Autor w pierwszej części swojego artykułu zabiera nas w podróż przez gramatykę i historię języka hebrajskiego, prace masoretów i świadectwa Tetragramu w innych językach.

  Z wybranych problemów interpretacji tekstu biblijnego
  Autor w swoim artykule przedstawia problemy, przed którymi staje osoba pragnąca zrozumieć tekst Pisma Świętego. Jak sugeruje artykuł, bez znajomości tekstu źródłowego, bez świadomości uzależnienia dostępnych przekładów i egzegezy od założeń teologicznych trudno o rzeczową interpretację tekstu biblijnego.

  Kiedy wypada Szabat?
  Chociaż zdawałoby się, że czas rozpoczęcia szabatu jest czymś oczywistym i ustalonym przez setki lat praktyki, to jednak co jakiś czas pojawiają się teorie, które próbują to zanegować. Autor w swoim artykule skrupulatnie analizuje świadectwa, które pojawiają się w Starym i Nowym Testamencie w związku z sygnalizowanym zagadnieniem.

  Kamień filozoficzny krytyki tekstu
  Autor w swoim artykule przedstawia niedostrzegalne dla zwykłego czytelnika Nowego Testamentu problemy, które ukrywają się w ustaleniach dzisiejszej krytyki tekstu. Czy założenia, na których opiera się krytyka tekstu spełniają kryteria naukowości? Czy są one ścisłe, transparentne i jednoznaczne? Czy możemy mówić o prawdziwości jej ustaleń, czy też raczej o prawdopodobieństwie?

  Duchowa podróż przez Księgi Mojżeszowe w tłumaczeniu Szymona Budnego
  Artykuł dotyczy prac redakcyjnych nad tłumaczeniem Pięcioksięgu, którego dokonał Szymon Budny. Znajdziemy w nim również przykłady interesujących translatorskich rozwiązań, których dokonał ten na poły już zapomniany staropolski tłumacz.

Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022

Kwartalnik Biblijny nr 1/2023

 • Kwartalnik Biblijny nr 14/1/2023

  Kwartalnik Biblijny nr 14

  Czy można modlić się do Jeszuy?
  Wśród pewnych wierzących istnieje pogląd, że modlitwy do Jeszuy Mesjasza są niedopuszczalne, ponieważ są wręcz równoznaczne z bałwochwalstwem. Jednak czy jest tak na pewno? Czy w Nowym Testamencie nie znajdziemy świadectw, że zwracano się nie tylko do Boga Ojca, ale również i do Jeszuy? Zresztą, co tkwi w samej definicji modlitwy?

  Polemika z artykułem „Boska natura Jezusa Mesjasza”
  W poprzednim numerze Kwartalnika Biblijnego ukazał się artykuł, który sprowokował dyskusję wśród czytelników. Niniejsza polemika jest jednym z jej głosów. Jej autor wysuwa pewne argumenty, które jego zdaniem przeczą tezie, że Jezus posiadał boską naturę.

  Czy można Jezusa nazywać Bogiem? Odpowiedź na polemikę
  Autor odnosi się w swoim tekście do polemiki, nie tylko odpowiadając na argumenty swojego adwersarza, ale również dookreślając i uzupełniając tezy, które wysunął w swoim wcześniejszym artykule. Autor nie tylko utrzymuje swoje stanowisko, ale wysuwa tezę, że pomimo tego, że Jezus jako Syn jest „niższy” od swojego Ojca, to - ze względu na swoją naturę i fragmenty w Nowym Testamencie, w których jest tak nazywany – może być określany jako Bóg.

  Nastanie wielki ucisk – kiedy nastąpi zabranie wierzących? Cz. III
  W trzeciej części swojego artykułu autor poddaje analizie teksty, wysuwane na poparcie stanowisk pre-tybulacyjnych, stojąc na stanowisku, że wierzący nie unikną ucisku, o którym mowa w Apokalipsie Jana.

  Szymon Budny – brat w Chrystusie – nie spalony na stosie i dzieło jego życia
  Autorka w swoim artykule przybliża czytelnikom sylwetkę Szymona Budnego – prawie że zapomnianego dzisiaj tłumacza Pisma Świętego. W artykule znajdziemy również ciekawe refleksje, które pojawiły się u autorki w czasie pracy nad uwspółcześnieniem dzieła Budnego.

  Od New Age do Prawdy – świadectwo i przestroga dla szukających relacji z Bogiem
  Artykuł, oparty o osobiste doświadczenia autora, jest cennym świadectwem niebezpieczeństw, związanych z ruchem New Age. Ich zrozumienie jest o tyle ważne, że idee tego ruchu przenikają do wspólnot chrześcijańskich, oddalając je od przesłania Pisma Świętego.


2022

Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022Kwartalnik Biblijny nr 13, 4/2022

Kwartalnik Biblijny nr 4/2022

 • Kwartalnik Biblijny nr 4/2022 - krótkie streszczenie artykułów

  Dieta biblijna – czy Nowy Testament ją unieważnia?
  Wiele osób zastanawia się, czy podział pokarmów na czyste nieczyste, który znamy ze Starego Testamentu, po ofierze i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa stracił ważność. Czy wierzący w Jezusa muszą uważać na to, co spożywają? W artykule znajdziemy analizę wielu kontrowersyjnych fragmentów Nowego Testamentu, która pozwoli odpowiedzieć na to pytanie.

  Boska natura Jezusa Mesjasza
  Kim jest Jezus Chrystus? Człowiekiem? Bogiem? A może zarówno człowiekiem jak i Bogiem? Autor w swoim artykule zagłębia się w tekst Pisma Świętego, by móc podać odpowiedzi na powyższe pytania. A przede wszystkim, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy Jezusa można nazywać Bogiem?

  Kto naprawdę jadł obiad z Abrahamem?
  Historia z Księgi Rodzaju i wizyta trzech „osób’, które zjawiły się u Abrahama, rodzi wiele interpretacji. Część wierzący uważa, że jedną z „osób” był Jezus w swojej preegzystencji, a druga część uważa, że był nią po prostu anioł. Autor w swoim artykule przedstawia swoją interpretację.

  Dialogi i polemiki. Nasza droga do Boga
  Większość wierzących w Jezusa, która związała się z ruchem mesjańskim, przeszła podobną duchową drogę przez niewiarę bądź katolicyzm, protestantyzm, mniejszą bądź większą fascynację judaizmem oraz ruchem judeo-mesjańskim, by na ruchu mesjańskim (wolnym od żydowskiej tradycji) skończyć. Autor w swoim artykule opisuje nadzieje i zwątpienia, które towarzyszyły w każdym ze wspomnianych „etapów”.

  Nastanie wielki ucisk – kiedy nastąpi zabranie wierzących? Cz II
  To drugi z serii artykułów, w których autor poddaje analizie złożony problem tzw. „pochwycenia Kościoła”. W tej części znajdziemy analizę argumentów zaprzeczających pochwyceniu przed Uciskiem.

  Szymon Budny i dzieło jego życia
  W tym artykule zostaje przypomniana sylwetka Szymona Budnego, który prawdopodobnie jest autorem najbardziej kontrowersyjnego przekładu Nowego Testamentu na język polski (wydanie z 1574 roku). Artykuł dotyczy nie tylko niewątpliwych walorów tego przekładu i wpływu Budnego na język polski, ale również wad i pomyłek, które znajdziemy w tym tłumaczeniu.

  Grzech przeciw Duchowi Świętemu
  Każdy z nas słyszał o grzechu przeciw Duchowi Świętemu i zastanawiał się, na czym on może polegać. Autor w swoim artykule, dokonując analizy fragmentów Nowego Testamentu, przedstawia własną interpretację.


Kwartalnik nr 3/2022Kwartalnik nr 3/2022

Kwartalnik Biblijny nr 3/2022

 • Kwartalnik Biblijny nr 3/2022 - krótkie streszczenie artykułów

  Utożsamianie Jezusa z Bogiem w Ewangelii wg Mateusza
  Tekst Ewangelii wg Mateusza zawiera treści, które trudno dostrzec, nie znając szerszego kontekstu językowego Nowego Testamentu. Ewangelista w taki sposób zbudował sposób narrację i użył nieprzypadkowych greckich słów, a nawet dłuższych wyrażeń, żeby wzbudzić u czytelnika poprzez skojarzenie z innymi fragmentami Pisma (Septuaginta) utożsamienie Jezusa z Bogiem.

  Ukryte przesłania i zaklęte szyfry
  Autor jako hebraista rozprawia się z „zaszyfrowanymi przesłaniami”, które zdaniem internetowych nauczycieli są zakodowane nie tylko na poziomie hebrajskich słów w Starym Testamencie, ale wręcz na poziomie składających się na nie pojedynczych liter. Autor, dokonując rzetelnej analizy, wykazuje, że tego typu nauczania wywodzą się tak naprawdę z nieznajomości języka hebrajskiego.

  Znaczenie słowa „Emuna"
  Tradycyjne tłumaczenie słowa emuna na polskie słowo „wiara” nie oddaje w pełni jego znaczenia. Mało tego, tłumaczenie to zniekształca jego znaczenie, ponieważ eliminuje z zakresu tego pojęcia aspekt wierności, stałości, niezmienności i wytrwałości. W artykule znajdziemy analizuję nie tylko wspomnianego słowa, ale również spokrewnionych z nim emet, neeman, amen oraz lehaamin.

  O rzeczach ostatecznych
  Autor w swoim artykule rozważa czas przyjścia Mesjasza, analizując znaki, które zgodnie z Pismem to przyjście będą poprzedzać. Autor mówi tu o znakach religijnych, politycznych, naturalnych oraz znakach w świecie społecznym. W artykule czytelnik znajdzie również odpowiedzi na pytanie: Czy Biblia mówi, kiedy przyjdzie Mesjasz? Jaki będzie cel Jego powtórnego przyjścia?

  Czy jesteś w Przymierzu?
  Wielu wierzących nie zdaje sobie sprawy z faktu, że poprzez krew Jezusa zostało zawarte Nowe Przymierze. Ci wierzący nie wiedzą więc, na czym polega to Przymierze i jakie warunki i obowiązki są z nim związane. W artykule czytelnik znajdzie odpowiedzi na powyższe pytania.

  Nastanie wielki ucisk – kiedy nastąpi zabranie wierzących? Cz I
  W serii artykułów autor poddaje analizie złożony problem tzw. „pochwycenia Kościoła”. W pierwszej części znajdziemy rozważania dotyczące przede wszystkim tego, czym jest pochwycenie i kiedy ono nastąpi? Autor analizuje argumenty tzw. pretybulacyjne oraz tzw. argumenty mid, post, pan trybulacyjne oraz pre-wrathcyjne.

  Problem krytyki tekstu
  Autor w artykule przedstawia historię krytyki tekstu od czasów Erazma z Rotterdamu i powstania tzw. textus receptus, poprzez prace K. Lachmanna, K. Tischendorfa i C.E.Nestlego, aż do czasów współczesnych, wyznaczonych przez ostatnie wydania tzw. tekstu Nestle-Aland. W artykule znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czym jest krytyka tekstu, na czym polega jej rozwój oraz jakie są jej perspektywy na przyszłość?

  Droga do Kedesz
  Tekst zawiera świadectwo jak i niezwykłą historię nagrania płyty „Droga do Kedesz” zespołu Taniec Miriam. Dla wielu będzie to pokrzepiające świadectwo, że Bóg ma dla każdego swój cudowny plan, który wcześniej lub później zrealizuje.


Kwartalnik nr 2/2022Kwartalnik nr 2/2022

Kwartalnik Biblijny nr 2/2022

 • Kwartalnik Biblijny nr 2/2022 - krótkie streszczenie artykułów

  Czy można stracić zbawienie?
  Wiele osób uważa, że człowiek, który uwierzył w Boga i Jezusa Chrystusa, już w samej chwili uwierzenia zyskuje pewność zbawienia, którego nigdy nie utraci. Ale czy faktycznie mówi o tym Nowy Testament? W artykule czytelnik znajdzie wiele cytatów, które temu przeczą i jednoznacznie pokazują, że jest inaczej – bez wytrwałości i posłuszeństwa zbawienie można utracić.

  Greka Nowego Testamentu a osobowość ‘Ducha Świętego’
  Autor analizuje jeden z popularniejszych „argumentów” przemawiających za osobowością ‘Ducha Świętego’ (Ef 4:30), pokazując tym samym, że źródłem nieporozumienia jest odmawianie językowi greckiemu cech języka naturalnego (używanie figur retorycznych i środków stylistycznych) oraz brak zwyczajnego oczytania w źródłowym tekście Biblii.

  Historia sporu o Paschę
  Autor artykułu przedstawia historię tego, w jaki sposób zmieniano datę obchodzenia jednego z najważniejszych świąt biblijnych. Spór o datę obchodzenia Paschy nie miał wyłącznie źródeł natury religijnej – był to stopniowy proces, w którym brał udział m. in. cesarz Konstantyn, a jego jedną z przyczyn była niechęć do narodu żydowskiego.

  Zmartwychwstanie
  Co mówi Pismo na temat zmartwychwstania Mesjasza i jakie są tego konsekwencje dla nas? Czy wiara w zmartwychwstanie Jezusa ma związek z odpuszczeniem naszych grzechów? Co powinniśmy wspominać: śmierć Pana, czy może Jego zmartwychwstanie?

  Szema Izrael. Hebrajska interpretacja modlitwy Szema z V Moj 6,4-5
  Wszyscy znamy modlitwę Szema Izrael. Ale czy zastanawialiśmy się nad tym, jakie może mieć ona głębsze znaczenie? Artykuł analizuje najważniejsze słowa, występujące w modlitwie (ehad,ahaw, levav itd.), i próbuje dotrzeć do dodatkowych znaczeń, które z nich wypływają.

  Translatorski antynomizm w polskich przekładach Nowego Testamentu
  Antynomizm w ogólnym znaczeniu to przekonanie, że Prawo Boże nie powinno być normą postępowania dla wyznawcy Jezusa Mesjasza. Niestety nie dotyczy ono wyłącznie „zwykłych” wierzących, ale nawet tłumaczy Nowego Testamentu, którzy powinni charakteryzować się obiektywizmem. Autor artykułu podaje przykłady translatorskich zabiegów, których celem jest przekonanie czytelnika, że chrześcijanina przestało obowiązywać Boże Prawo.

  Znaczenie Paschy w epoce mesjańskiej
  Pascha jest bardzo ważnym świętem tak dla judaizmu, jak i dla wierzących w Jeszuę, chociaż dla chrześcijan bardziej jest znana jako „Wieczerza Pańska”. Jednak żyjemy w czasie, gdy przyszedł Mesjasz i Pascha izraelska znalazła w Nim swoje wypełnienie. Artykuł przedstawia tezę, że Jeszua nadał jej inny, nowy charakter, ponieważ obecnie należymy do Ciała Chrystusowego.

  Nakrywanie głowy do modlitwy
  O czym mówi 1 Kor 11,4-5? Czy mężczyzna powinien nakrywać głowę do modlitwy? A jak powinna czynić kobieta? Autor artykułu, próbując odpowiedzieć na powyższe pytania, analizuje m. in. rolę nakrycia głowy na kartach Biblii (np. u mężczyzn – kapłanów).


Kwartalnik nr 1/2022Kwartalnik nr 1/2022

Kwartalnik Biblijny nr 1/2022

 • Kwartalnik Biblijny nr 1/2022 - krótkie streszczenie artykułów

  Wstęp do biblistyki pozytywnej
  Autor w artykule stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie, poszukujący prawd biblijnych, nie potrafią często ze sobą się porozumieć i dojść do podobnych wniosków. Zdaniem autora odpowiedzią jest brak rzetelnej metodologii oraz merytorycznych narzędzi badawczych. Artykuł jest zarazem swoistym projektem uprawiania biblistyki.

  Dogmat o Trójcy. Czy pochodzi z Bożego objawienia? Część III – Mesjasz
  Autor w trzeciej części swojego artykułu analizuje dogmat o Trójcy, skupiając się na osobie Mesjasza, jego tożsamości oraz relacji do Jedynego Boga. W artykule znajdziemy również komentarze do fragmentów Nowego Testamentu, które są zwykle przytaczane jako argumenty na rzecz Trójcy.

  Szabat w praktyce
  Chyba każdy słyszał o szabacie, ale mało kto tak naprawdę wie, co w szabat można czynić, a czego nie. Autor z osobistej perspektywy opisuje sposób zachowywania tego szczególnego dnia oraz drogę, która przebył w swoim życiu, żeby do niego dotrzeć.

  Trudności z hebrajskim rzeczownikiem „elohim”
  Rzeczownik „elohim” jest jednym z hebrajskich słów, które są najczęściej wyjmowane z kontekstu biblijnego w celu uzasadnienia różnych sztucznych konstruktów teologicznych. Z artykułu dowiemy się, do jakich wniosków może prowadzić nierefleksyjne użycie tego słowa, o trudnościach z końcówką „-im”, o różnych desygnatach tego rzeczownika oraz jego związkach z Jedynym Bogiem i aniołami.

  Kim jest Chrystus z 1Kor 10:4?
  Czy Chrystus wspomniany w 1 Kor 10:4, jest jakimś innym Chrystusem niż Jezus Chrystus? Autor w swoim artykule dokonuje przeglądu słowa „Chrystus”/ ”Pomazaniec” w tekście Nowego Testamentu, by spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Czy Chrystusem mógł być Mojżesz lub jakaś inna osoba?

  Świadectwo: „Życie”
  Niniejsze świadectwo jest bardzo osobistym zapisem przeżyć i zdarzeń, związanych z poszukiwaniem wiary i Boga. Dla jednych będą zapisem bólu i udręki, ale dla innych – świadectwem tego, że ostatecznie wygrywa prawda oraz Bóg.


2021


Kwartalnik nr 4/2021Kwartalnik nr 4/2021

Kwartalnik Biblijny nr 4/2021

 • Kwartalnik Biblijny nr 4/2021 - krótkie streszczenie artykułów

  Dogmat o Trójcy – czy pochodzi z Bożego objawienia? Boże Tchnienie – cz. II
  Autor w drugiej części swojego artykułu analizuje dogmat o Trójcy w świetle nauczania Pisma Świętego. Przypomina główne „argumenty”, przytaczane przez zwolenników tego dogmatu, wykazując ich niezgodność z Biblią. Poddaje krytyce również trynitarne rozumienie Ducha Świętego.

  Dialogi i Polemiki Prawo Noachidzkie. Ślepa uliczka
  Od pewnego czasu dostrzegalne jest zainteresowanie, wywodzącym się z judaizmu rabinicznego, tzw. Prawem Noachodzkim. Autor wykazuje w artykule, że prawo to nie może być uważane za prawo przeznaczone i „wystarczające” do zbawienia dla tzw. nie-Żydów, ponieważ jako niewywodzące się z Nowego Testamentu i wyrwane z szerszego kontekstu Biblii, nie ma tak naprawdę nic wspólnego z wyznawcami Jeszuy Mesjasza.

  Czy słowo „ehad” oznacza wielość?
  Pewne słowa są niesłusznie wykorzystywane do „uzasadniania” przekonań teologicznych. Jednym z nich jest hebrajskie słowo ‘ehad’, które według pewnych grup wierzących wyraża nie jedność i jedyność Boga, ale wielość „osób” w tak pojmowanej jedności. Autor artykułu dowodzi, że takie rozumienie tego słowa (jako wielości w jedności) nie było nigdy przesłanką jego użycia w hebrajskim tekście Biblii.

  Czy prorok Izajasz zapowiadał przyjście Mesjasza?
  Autor artykułu, analizując tzw. pieśni o Słudze Jahwe z Księgi Izajasza, wskazuje na liczne, zawarte w nich proroctwa, które mówiły i wypełniły się w osobie o Jeszuy Mesjasza. Warto zwrócić uwagę na to, z jak wielką precyzją zostały przepowiedziane wydarzenia, związane z Mesjaszem, i że wszystko wypełniło tak, jak Bóg to zapowiedział przez proroków.

  Czy Duch Święty jest faktycznie Duchem Świętym?
  Artykuł przedstawia przykłady różnych zabiegów translatorskich, których celem jest stworzenie obrazu ‘Ducha Świętego’ zgodnego z przyjętymi dogmatami. Polegają one m. in. ma zmianie rodzaju gramatycznego greckiego słowa ‘pneuma’, dodawaniu słów, których nie ma w tekście źródłowym (np. zaimków rodzaju męskiego), i przestawianiu szyku zdania po to, by ze słowa rodzaju nijakiego stworzyć „osobę”, wyrażaną w rodzaju męskim.

  Kto jest naszą Skałą? A kto naszym Fundamentem?
  Autor przypomina czytelnikom o jednej z najważniejszych zasad: o tym, że powinniśmy budować nie na ludzkich autorytetach i naukach, ale na Bogu i Piśmie Świętym. Dopiero oparcie społeczności wierzących na tym fundamencie pozwoli jej trwać i wzrastać w poznawaniu i pełnieniu woli Boga.


Kwartalnik nr 3/2021Kwartalnik nr 3/2021

Kwartalnik Biblijny nr 3/2021

 • Kwartalnik Biblijny nr 3/2021 - krótkie streszczenie artykułów

  Tora a Kabała – dwie odmienne drogi
  Od kilku lat wzrasta bezrefleksyjne zainteresowanie kabałą (nawet u chrześcijan). Tymczasem mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wiele idei kabalistycznych jest wyraźnie sprzecznych ze Słowem Bożym. Artykuł przedstawia wybrane sprzeczności oraz wprowadza w historię kabały, która okazuje się być stosunkowo „młodą” nauką.

  Dogmat o Trójcy – czy pochodzi z Bożego objawienia? – cz. 1 – historia powstania
  Autor artykułu, bazując na wielu publikacjach, przedstawia pochodzenie i historię dogmatu o Trójcy Świętej. Poznanie dziejów i ewolucji tego dogmatu, który został wprowadzony pod przymusem, każe zastanowić się nad jego zasadnością i istotą.

  Trudności z listami Pawła z Tarsu
  Dla jednych Paweł jest niekwestionowanym autorytetem, dla drugich faktycznym twórcą chrześcijaństwa, a dla kolejnych – heretykiem i odstępcą od Prawa. Autor artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd takie rozbieżności w rozumieniu pism Pawła z Tarsu, wskazując na konkretne źródła trudności i nieporozumień.

  Dialogi i Polemiki Jakie Święta? Chrześcijańskie czy biblijne?
  Wśród wierzących w Jezusa z Nazaretu można zauważyć mieszankę różnych poglądów na temat świąt. Jedni obchodzą szabat, inni zachowują niedzielę, kolejni zachowują Paschę, a jeszcze inni Wielkanoc oraz Boże Narodzenie. Ale co na temat świąt mówi Biblia? Jakie święta powinni zachowywać wierzący?

  Dobra Nowina w ujęciu Apostoła Pawła
  Artykuł przedstawia rozumienie Dobrej Nowiny przez Pawła z Tarsu w kontekście związku tego rozumienia z powołaniem tzw. ludzi z narodów.

  Działanie Ducha – dar proroctwa
  Od pewnego czasu zanika zainteresowanie biblijnymi darami duchowymi. Spowodowane jest to z jednej strony destrukcyjną działalnością tzw. grup charyzmatycznych, które nazbyt często „symulują” te dary, zrażając w ten sposób zainteresowane osoby, a z drugiej – brakiem solidnej wiedzy biblijnej. Autor artykułu przedstawia i omawia w kontekście Biblii jeden z nich: dar proroctwa.


 kwB 001 okladkaKwB 001 spis tresci

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 2/2021

 • Kwartalnik Biblijny nr 2/2021 - krótkie streszczenie artykułów

  Żyd czy Judejczyk?
  Kiedy napotykamy w Biblii słowo „Żyd”, to jest ono dla nas tak oczywiste i naturalne, że nie zastanawiamy się nad tym, czy faktycznie występuje ono w tekście źródłowym. Tymczasem jest zupełnie inaczej: czytamy w Biblii o Izraelitach, Hebrajczykach i Judejczykach. Artykuł analizuje konsekwencje, związane z użyciem słowa „Żyd” w przekładach, zamiast użycia źródłowych słów takich jak np. Judejczyk.

  Święto Szawuot
  Święto Szawuot, jak i każde inne biblijne święto, ma swoją bogatą symbolikę. Jest świętem upamiętniającym uroczyste nadanie Tory i świętem wylania Ducha Świętego (Ruach HaKodesh). Artykuł analizując starotestamentową symbolikę, związaną z tym świętem, wiąże ją z przesłaniem Nowego Przymierza.

  Dialogi i Polemiki: Bałwochwalstwo
  Temat bałwochwalstwa wydaje się zrozumiały, ale kiedy się zastanowimy i obejrzymy wokół, to możemy spotkać bardzo wiele jego oznak w życiu codziennym. „Bałwanami” bywają nie tylko rzeźby, obrazy i rożnego typu amulety, ale również ludzie, którym oddaje się nadmierną cześć (np. politycy, muzycy i aktorzy). Artykuł skupia się przede wszystkim na „nieoczywistych” aspektach bałwochwalstwa.

  Izrael – Świątynia – Zgromadzenie
  W historii zbawienia możemy dostrzec wyraźną linię narracyjną, prowadzącą od momentu powstania Narodu Wybranego aż do chwili powstania tzw. Ciała Mesjasza, w skład którego wchodzą nie tylko potomkowie Abrahama, wierzący w Jezusa, ale również wierzący z narodów. Artykuł analizuje tę linię narracyjną, której szczególnym punktem jest budowa i zniszczenie Świątyni.

  Związek łaski i zbawienia w listach Pawła
  Związek łaski i zbawienia nie jest jednopłaszczyznowy. Kiedy wczytamy się dokładnie w Nowy Testament, dostrzeżemy, że słowo „zbawienie” występuje w dwóch znaczeniach. Nierozróżnianie tych znaczeń w listach Pawła i sprowadzanie pojęcia „łaski” wyłącznie do jednej płaszczyzny, zwykle prowadzi do istotnych nieporozumień i wypaczenia przesłania Pawła z Tarsu.

  Usprawiedliwienie przez wiarę w kontekście Prawa Bożego
  Autor artykułu próbuje odpowiedzieć na pytania: Czy Paweł miał na myśli „usprawiedliwienie” w naszym potocznym rozumieniu? Dlaczego Paweł pisał, że człowiek zostaje „usprawiedliwiony” niezależnie od uczynków Prawa i zarazem o tym, że ten sam człowiek jest uznawany za sprawiedliwego na podstawie wypełniania Prawa (np. Rz 2:13)? Czy zachodzi tu sprzeczność? I co w ogóle oznacza „uznanie za sprawiedliwego” w kontekście historii Abrahama?

  Czy Jeszua jest Bogiem Jahweh? cz. 2
  Druga część artykułu, analizująca problem utożsamienia Jezusa z Bogiem JHWH. Czy Jezus i Bóg Ojciec to dosłownie jedna i ta sama osoba? Autor artykułu analizuje to zagadnienie na podstawie licznych fragmentów Starego i Nowego Testamentu.


kwB 001 okladkaKwB 001 spis tresci

 

 

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 1/2021

 • Kwartalnik Biblijny nr 1/2021 - krótkie streszczenie artykułów

  Apostołowie wobec Tory
  Artykuł na podstawie licznych fragmentów Nowego Testamentu oraz świadectw historycznych (np. Józef Flawiusz i Euzebiusz z Cezarei) pokazuje, że apostołowie byli i pozostawali wiernymi Torze Judejczykami, dla których wiara w Jezusa Mesjasza i przyjęcie Jego nauki nie przekreślało w żadnym razie ciągłości z ówczesnym judaizmem i Torą. Szczególnym tego świadectwem są Dzieje Apostolskie, które jednoznacznie i wyraźnie na to wskazują.

  Historia Kościoła, Żydów i Żydów mesjańskich
  W tym pierwszym tekście, otwierającym cykl artykułów, autor zarysowuje historię trudnych relacji między Kościołem a Żydami i wysiłki Kościoła, polegające m. in. na tym, by wyrugować z chrześcijaństwa wszelkie związki z Torą (np. Pascha) oraz z judaizmem.

  Chesed
  Autor artykułu przedstawia analizę jednego z najbardziej charakterystycznych pojęć Biblii Hebrajskiej, czyli pojęcie „chesed”. Przekłady zgodnie z wcześniejszą tradycją zastępują biblijne „chesed” polskimi odpowiednikami z pola znaczeniowego „miłosierdzie, dobroczynność i łaska”, z pominięciem centralnych dla omawianego hebrajskiego pojęcia sensów, takich jak „wierność przymierzu, więź, lojalność i wzajemność”.

  Dialogi i Polemiki: Gniew
  W tej stałej rubryce w tym numerze są podnoszone kwestie związane z gniewem: Czym jest i czym skutkuje gniew? Jak zapatruje się na ludzki gniew Bóg? I w jaki sposób gniew jest wpisany w Boży plan zbawienia człowieka?

  Podstawowe pojęcia dotyczące szabatu
  Przykazania, dotyczące zachowywania dnia szabatu, nie są tak oczywiste i proste, jak mogłyby się wydawać. Ich zrozumienie wymaga chociażby podstawowej znajomości biblijnego języka hebrajskiego, która już na początku odsłania na przykład to, że polskie słowo „praca”, występujące w przekładach, nie oddaje w zasadzie istoty znaczenia rzeczownika „melacha”. Zakazu wykonywania „pracy” w żadnym razie nie powinniśmy sprowadzać wyłącznie do zakazu wykonywania pracy zawodowej i zajęć wymagających pewnego wysiłku fizycznego.

  Dieta Biblijna w praktyce
  Bóg w swoich prawach, które znajdujemy w Biblii, zawarł przepisy dotyczące jedzenia. Autorzy artykułu zwracają uwagę na to, jakie „pułapki” kryją się w tym, co uważamy za zwyczajny pokarm. Czym jest szelak i koszelina? Czy w kupowanej w sklepie piersi kurczaka znajdziemy wyłącznie kurczaka? Co kryje się za takimi symbolami jak E 441 i E 470? Ta wiedza powinna zainteresować nie tylko wierzące osoby.

  Czy Jeszua jest Bogiem Jahweh?
  Pewne denominacje utożsamiają Jeszuę/Jezusa z Bogiem JHWH, uważając, że jest to jedna i ta sama osoba, a nie dwie osoby o boskim statusie. Ale co na ten temat mówi Biblia? Autor artykułu analizuje to zagadnienie na podstawie licznych fragmentów Starego i Nowego Testamentu.


2020

kwB 001 okladkaKwB 001 spis tresci

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 4/2020

 • Kwartalnik Biblijny nr 4/2020 - krótkie streszczenie artykułów

  O przymierzach Boga z potomstwem Abrahama
  Autor przedstawia istotę przymierzy: 1) z Abrahamem, 2) z potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba na górze Synaj, 3) istotę Nowego Przymierza oraz 4) rolę Sługi JHWH z Księgi Izajasza jako „przymierza dla narodów”. Artykuł omawia również rolę Tory w przymierzach.

  Chrzest wodny. Dla kogo i w czyje imię?
  Artykuł analizuje praktyki chrzcielne, które spotykamy w różnych denominacjach chrześcijańskich, zestawiając je z fragmentami Biblii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: „kto powinien i może być ochrzczony?”, oraz zastanawia się nad poprawnym brzmieniem tzw. formuły chrzcielnej.

  Sprawiedliwość czy usprawiedliwienie? Krótka analiza greckiego słowa „dikaiosyne”
  W polskich przekładach Nowego Testamentu grecki rzeczownik „dikaiosyne” funkcjonuje zarówno jako „sprawiedliwość” jak i „usprawiedliwienie”. Jednak w języku polskim te dwa słowa znaczą zupełnie coś innego i budzą zupełnie inne skojarzenia. Autor stara się pokazać na przykładzie Septuaginty i fragmentów Nowego Testamentu, że słowo „usprawiedliwienie”, zamiast takich ekwiwalentów jak np. „sprawiedliwość” i „prawość”, przesłania naturalne skojarzenie tego greckiego słowa z Bożym Prawem i może prowadzić do tworzenia poglądów niezgodnych z tekstem źródłowym. Artykuł pokazuje również, na czym polega „sprawiedliwość”, opisana w Biblii, oraz to, jak jest definiowany „człowiek sprawiedliwy”.

  Dialogi i Polemiki – Biblia a szabaty
  W tej stałej rubryce w tym numerze są podnoszone kwestie związane z rozumieniem szabatu. Czy „szabat” oznacza wyłącznie siódmy dzień tygodnia? A może oznacza również święta biblijne, w których praca była zakazana? Jak wyznaczamy „szabat”? Na podstawie nowiu księżyca, cyklu siedmiodniowego, czy też w jakiś inny sposób?

  O łasce w Jezusie Chrystusie
  Autor artykułu próbuje odpowiedzieć na fundamentalne dla wielu wierzących pytania, związane z kategorią łaski: Czym jest łaska? Jakie znaczenie ma łaska dla naszych relacji z Bogiem? Czy łaska jest usprawiedliwieniem naszych grzechów? Czy żyjąc w łasce Boga, możemy nadal grzeszyć, bo z łaski jesteśmy zbawieni?

  Grzech, zbawienie i jego owoce
  Większość wierzących zastanawia się nad tym, czym są grzech i zbawienie. Autor w swoim artykule analizuje grzech w kontekście Prawa Bożego, przedstawia sposób przezwyciężenia grzechu, który znajdujemy w Biblii, oraz to, czym jest zbawienie człowieka.

  Znaczenie ofiary Jezusa Chrystusa
  W artykule znajdziemy odpowiedzi na pytania: Na czym polegał kult ofiarny, opisany w Biblii, i jego istota? Na czym polegał system kapłański i w jaki sposób został zastąpiony przez Mesjasza – „arcykapłana na wzór Melchizedeka”? W jaki sposób święta biblijne wskazują na Mesjasza? Analizy opierają się na wielu cytatach biblijnych.


  kwB 001 okladkaKwB 001 spis tresci

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 3/2020

 • Kwartalnik Biblijny nr 3/2020 - krótkie streszczenie artykułów

  O preegzystencji Mesjasza
  Koncepcja osobowego istnienia Jezusa Chrystusa przed Jego poczęciem i narodzeniem budzi dużo emocji wśród wierzących. Ale co mówi Biblia na ten temat? Czy i jak istniał Jezus przed swoją ziemską egzystencją?

  Co Biblia mówi o Bogu, Mesjaszu i Duchu Świętym?
  Artykuł jest próbą uporządkowania wiedzy na temat związku Boga z Mesjaszem i Duchem Świętym. Czy Bóg istnieje w jednej osobie, czy w trzech? Jaka jest w ogóle natura Boga? Jaki jest związek Mesjasza z Bogiem? Czy Duch Święty jest autonomicznym podmiotem?

  Czy Szatan i demony to byty osobowe?
  Czasami wśród wierzących pojawiają się głosy, że Szatan nie istnieje – mówi się, że jest wyłącznie symbolem złych skłonności człowieka lub po prostu symbolizuje zło. Artykuł, próbując odpowiedzieć na powyższe pytanie, analizuje wypowiedzi na temat Szatana, które znajdujemy w Biblii i Talmudzie.

  Jak zmieniono imię Boga?
  Artykuł analizuje przyczyny zmiany i usuwania z przekładów Biblii imienia Boga. Zwraca również uwagą na to, że Biblia zakazując nadużywania tego Imienia, w rzeczywistości nie zabrania jego używania.

  Dialogi i Polemiki
  W tej stałej rubryce w tym numerze są podnoszone kwestie związane z modlitwą: do kogo powinniśmy się modlić? Jak powinniśmy się modlić i co powinna zawierać modlitwa?

  Dogmat o Trójcy Świętej. Krótka historia powstania
  Artykuł przedstawia historię powstania dogmatu o Trójcy Świętej. Wychodząc od momentu zwołania pierwszego soboru w Nicei, przedstawia kluczowe polemiki teologiczne, np. Orygenesa, Pawła z Samosaty, Ariusza itp., przechodzi następnie do soboru konstantynopolitańskiego.

  Czy zwrot „ja jestem” z Ewangelii Jana wskazuje na imię Boże?
  Wielu biblistów i wierzących uważa, że zwrot „ja jestem” (grec. „ego eimi”), który pojawia się w pewnych wypowiedziach Jezusa w Ewangelii wg Jana, jest bezpośrednim i intencjonalnym nawiązaniem do Imienia Boga z Wj 3:14. Ale czy jest tak faktycznie? Artykuł analizuje wystąpienia tego zwrotu w greckim tekście Septuaginty i Nowego Testamentu, podkreślając jednocześnie trudności związane z przekładem Imienia Boga z tekstu hebrajskiego na język grecki.


 kwB 001 okladkaKwB 001 spis tresci

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 2/2020

 • Kwartalnik Biblijny nr 2/2020 - krótkie streszczenie artykułów

  Trzy dni i trzy noce
  Przyjmujemy z przyzwyczajenia, że Pan Jezus został ukrzyżowany i pochowany w piątek, a zmartwychwstał w niedzielę. Ale czy faktycznie wynika to z Pisma? Artykuł przedstawia problemy związane z tym założeniem oraz przedstawia własne spojrzenie na chronologię Męki Pańskiej.

  Czy ostatnia wieczerza była wieczerzą paschalną?
  Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ostatnia wieczerza, którą spożył Jezus wraz uczniami, spełniała wyznaczone przez Pismo Święte warunki, żeby móc nazywać ją wieczerzą paschalną. Czy Jezus i apostołowie spożyli baranka paschalnego? Skąd się wzięła pozorna sprzeczność między Ewangelią wg Jana a Synoptykami?

  Biblijna Pascha a pogańskie korzenie Wielkanocy
  Artykuł zestawia ze sobą Święto Paschy, które znamy z Biblii, z powszechnie obchodzoną w naszym kraju Wielkanocą. Tekst przedstawia, jakie pogańskie kulty zaadaptował Kościół Katolicki na własne potrzeby, zmieniając tym samym - obchodzone przez Jezusa - Święto Paschy w zupełnie inny ryt religijny.

  Wiosenne Święta Pana
  Artykuł przedstawia i objaśnia Paschę, Święto Przaśników oraz Święto Pierwocin – święta wyznaczone przez Boga, o których czytamy w Biblii.

  Dialogi i Polemiki
  W tej stałej rubryce w tym numerze podnoszone są kwestie związane z wyznaczaniem daty Pięćdziesiątnicy oraz dzisiejszej roli darów uzdrawiania.

  Ducha nie gaście
  Czy dary Ducha Świętego przeminęły? Dlaczego nie dostrzegamy ich w naszym życiu? A może tak naprawdę nie jesteśmy na nie gotowi? Niniejszy tekst próbuje na te palące pytania odpowiedzieć.

  Data obchodzenia Paschy
  W niektórych kręgach wierzących trwa dyskusja, kiedy i w jaki dzień należy spożywać Paschę. Czy powinno mieć to miejsce czternastego, czy może piętnastego nisan? Czy powinniśmy obchodzić ją raz w miesiącu, raz na kwartał, co tydzień, a może raz na rok? Niniejszy artykuł stara się udzielić odpowiedzi na te pytania.

  Świadectwo
  Ciąg dalszy pięknego świadectwa, opisującego opiekę, którą Bóg roztacza nad nami wszystkimi.


kwB 001 okladka

KwB 001 spis tresci

 

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 1/2020

 • Kwartalnik Biblijny nr 1/2020 - krótkie streszczenie artykułów

  Dwa Dekalogi
  Artykuł porównuje różnice między Dekalogiem, który znajdujemy w Biblii, a Dekalogiem, który jest znany z katechizmu Kościoła Katolickiego. Artykuł pokazuje, nawiązując m. in. do wypowiedzi teologów katolickich, jak na przestrzeni wieków zmieniono przykazania oraz jakie motywy kryły się za tymi działaniami.

  Jezus wobec Tory
  Artykuł pokazuje na podstawie Nowego Testamentu , że w czasie swojego ziemskiego życia Jezus skrupulatnie zachowywał wszystkie przykazania Bożego Prawa (Tory) i nigdy go nie odrzucał, ani nie pragnął zastępować go jakimkolwiek innym prawem. W tym świetle artykuł przedstawia m. in. wypowiedzi z tzw. Kazania na Górze, kuszenia na pustyni itp.

  Dekalog a bałwochwalstwo
  Artykuł przedstawia okoliczności usunięcia z katechizmu Kościoła Katolickiego przykazań Dekalogu, które zakazują oddawania boskiej czci komukolwiek lub czemukolwiek poza Bogiem , co utorowało drogę zaadaptowania wielu kultów pogańskich, które wyrażają się w czczeniu figur i obrazów, ludzi (tzw. świętych), aniołów itp.

  Kiedy zaczyna się szabat
  Artykuł analizuje na podstawie Ewangelii czas rozpoczęcia i zakończenia dnia szabatu. Ilustracją są przede wszystkim fragmenty Męki Pańskiej, związane z czasem złożenia Pana Jezusa do grobu. Artykuł podnosi również temat różnego rozumienia słowa „dzień” w Biblii.

  Jezus wobec „tradycji starszych”
  Artykuł analizuje stosunek Jezusa do tzw. „tradycji starszych”, która obwarowała życie ówczesnych Judejczyków setkami nakazów i zakazów, które nie miały poparcia w Piśmie Świętym. To stanowiska Jezusa jest bardzo istotne dla egzegezy, ponieważ pewne fragmenty Ewangelii, związane np. z szabatem i podziałem na pokarmy czyste i nieczyste, nie dotyczą zasadności Bożego Prawa (Tory) jako takiego, ale wyrażają polemiczny stosunek Jezusa do tejże tradycji.

  Dialogi i Polemiki
  W tej stałej rubryce w tym numerze są podnoszone kwestie związane z obowiązywaniem Bożego Prawa. Analizowane są następujące fragmenty Nowego Testamentu, np.: Rz 10:2-4, Kol 2:13-17. Artykuł podaje również fragmenty, które jednoznacznie wskazują, że Prawo Boże i wypełnianie przykazań obowiązują każdego pobożnego człowieka, np. Rz 2:13, Mt 19:17-19.

  Czym jest „prawo Chrystusowe”?
  Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie: co oznacza zwrot „prawo Chrystusowe”, który pojawia się dwukrotnie w Nowym Testamencie. Czy możliwe jest, że oznacza on, że Jezus wprowadził jakieś nowe Prawo?

  Pokarmy czyste i nieczyste
  W tym artykule analizowany jest biblijny podział na pokarmy czyste i nieczyste. Próbuje również na podstawie Pisma odpowiedzieć na pytanie, czy ten podział obowiązuje wierzących również dzisiaj.

  Szabat czy odpocznienie. O czym mówi Hbr 4:9?
  W Liście do Hebrajczyków istnieje fragment, który rodzi dwie przeciwstawne interpretacje – jedni mówią, że dotyczy on zachowywania szabatu, drudzy zaś, że mówi o odpocznieniu, które oznacza zwolnienie od wszelkich „starotestamentowych” praw. Kto ma rację? A może ten fragment mówi o czymś zupełnie innym?


2019


kwB 001 okladkaKwB 001 spis tresci

 

 

 

Kwartalnik Biblijny nr 1/2019

 • Kwartalnik Biblijny nr 1/2019 - krótkie streszczenie artykułów

  Czy warto czytać Parsze?
  Parsza to wydzielona część Pięcioksięgu, która w czasach Jezusa była czytana w synagodze. Dzisiaj ten zwyczaj jest praktykowany przede wszystkim w judaizmie oraz w pewnych grupach chrześcijańskich – judeomesjańskich oraz mesjańskich. Artykuł wskazuje na zalety tego zwyczaju, które mogą przyczynić się do głębszego zrozumienia Pism.

  Biblijne Święta
  Artykuł wymienia i opisuje święta, które znajdujemy na kartach Biblii: Paschę, Święto Przaśników, Święto Tygodni, Święto Trąbienia, Dzień Pojednania oraz Święto Namiotów. Autor nawiązuje również do bogatej symboliki tych świąt, związanej z osobą Jezusa Chrytusa.

  Wierność czy wiara? Krótka analiza greckiego słowa „pistis”
  Greckie słowo „pistis” w polskich przekładach Nowego Testamentu funkcjonuje jako „wiara”. Jednak analiza tego greckiego słowa w oparciu np. o Septuagintę pokazuje, że nie powinno się sprowadzać jego znaczenia wyłącznie do słowa „wiara”, ponieważ w pewnych fragmentach powinno być rozumiane jako „wierność”.

  Szabat czy szabaty
  Artykuł pokazuje, że słowo „szabat” w Biblii nie oznacza wyłącznie siódmego dnia tygodnia, o którym czytamy w Dekalogu, ale oznacza również każdy dzień świąteczny, w którym zabroniona jest praca (np. Dzień Pojednania).

  Nieznane karty z historii kościoła. Kulisy zmiany szabatu na niedzielę
  Artykuł przedstawia w kontekście historycznym motywy, które doprowadziły do zmiany przykazania święcenia szabatu, które zawarte jest w Dekalogu oraz w innych miejscach w Piśmie, na kościelne przykazanie święcenie niedzieli. Artykuł jest bogato ilustrowany wypowiedziami teologów katolickich, którzy przyznają, że ta zmiana jest podyktowana wyłącznie wolą kościoła i w żadnym razie nie ma poparcia w Biblii.

  Dialogi i Polemiki
  W tej stałej rubryce w tym numerze analizowane są fragmenty Nowego Testamentu, które dotyczą m. in. biblijnego podziału na pokarmy czyste i nieczyste, obowiązywania Bożego Prawa itp.

  Jom Terua – Dzień Trąbienia
  Artykuł przedstawia znaczenie biblijnego święta Jom Terua (Dnia Trąbienia) w opozycji do jego interpretacji w judaizmie rabinicznym.

  Jom Kippur a Jeszua Mesjasz
  Artykuł omawia biblijne święto Jom Kippur (Dzień Pojednania) w kontekście jego związków z Nowym Testamentem. Podkreśla w nim rolę Jezusa Chrystusa jako arcykapłana.

  Sukkot a Nowe Przymierze
  Artykuł przedstawia symbolikę Nowego Testamentu, związaną ze słowami: „ciało” i „namiot”, która wypływa z znaczenia biblijnego Święta Namiotów.

  Łaska czy Przychylność? Krótka analiza greckiego słowa „charis”
  Greckie słowo „charis” leży u podstaw jednego z najbardziej fundamentalnych pojęć teologii chrześcijańskiej. W polskich przekładach Nowego Testamentu jego ekwiwalentem jest słowo „łaska”. Jednak po głębszej analizie, opartej np. na tekście Septuaginty, można wywnioskować, że „łaska” nie wyczerpuje ani ostatecznie nie definiuje tego greckiego słowa. W konsekwencji „łaska” uzyskała teologiczną nadbudowę, która nie zawsze współgra z tekstem greckim.

  Boże Narodzenie – Biblia – Tradycja
  Artykuł wskazuje na historyczne źródła, z których wypływa katolicka tradycja obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, oraz na jego wyraźne związki ze świętami pogańskimi, np. „natalis Solis invicti”. Artykuł odpowiada również na pytanie, czy uprawnione jest adaptowanie i przekształcanie świąt pogańskich w święta „chrześcijańskie”. Tekst jest ilustrowany wypowiedziami teologów katolickich, którzy źródła tradycji świąt Bożego Narodzenia widzą w kultach pogańskich.

 

Adres
ul. Daszyńskiego 2B
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
NIP: 5993226165, KRS: 0000728751

Zadzwoń
+48 501 262 552

Napisz email
info@gcbiblijne.pl