Od wielu lat zgłębiamy Pismo Święte, szukając wspólnie sposobów na to, jak żyć ze Słowem Bożym na co dzień.

Zależy nam na tym, aby jak najlepiej poznać Biblię i jej bogactwo sensów. Dlatego tak chętnie pochylamy się nad znaczeniami oryginalnych pojęć - każdy przekład jest już bowiem interpretacją. W żadnym wypadku nie rościmy sobie pretensji do bycia autorytetem, który decyduje, w co wolno wierzyć. Chcemy, aby Biblia i studia nad nią były przestrzenią do wspólnego dialogu oraz refleksji nad przesłaniem Starego i Nowego Testamentu.

Każdy z Was, kto chce poznać i zrozumieć to, co zostało przekazane w Piśmie Świętym, może czuć się zaproszony do naszej wspólnoty!

Nasze stowarzyszenie skupia osoby pragnące poznać i przyjąć do siebie to, co zostało nam objawione przed tysiącami laty i co może pomóc w zrozumieniu ścieżki, którą warto kroczyć w codziennym życiu. Nauka o Biblii to niezmierzone pokłady informacji, wskazówek i wzorców zachowania, które warto analizować i odnosić do swojego życia, tak, aby kroczyć przez nie zgodnie z miłością i zasadami Boga.

Każdy, kto chce pogłębić swoją wiedzę związaną z Pismem Świętym może do nas wstąpić. Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne to miejsce, w którym z chęcią witamy nowe twarze, które razem z nami pragną odkrywać i rozmawiać na tematy związane z Dobrą Nowiną. Nauka i chęć rozwoju duchowego to coś, co jest dla nas ważne i co wspieramy całym sercem.

 Nasze Centrum to także miejsce, w którym staramy się nieść pomoc uboższym - pracujemy nad polepszeniem stanu życia lokalnej społeczności oraz jesteśmy otwarci na współpracę międzywyznaniową, która prowadzi do dobra i pojednania.

Torahhouse

„Gdy bezprawie staje się prawem, modlitwa staje się obowiązkiem”. Również w naszym kraju coraz częściej widzimy, że bezprawie staje się prawem.

Parsze

Czytamy księgi Tory w tygodniowych fragmentach. Naszym punktem odniesienia jest podział Tory zwany Paraszami lub Parszami

Uczymy się z Biblii i o Biblii

Ten dział jest poświęcony badaniu nauk, tematów i zasad, które są zawarte w Biblii, jak również badaniu samej Biblii – m. in. analizie tekstów biblijnych

Czasy biblijne

Żyjemy, pracując, zajmując się domem, realizując swoje zainteresowania i pasje. Robimy to prawie każdego dnia. Jednak są dni, które w całości oddajemy Bogu

Adres
ul. Daszyńskiego 2B
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
NIP: 5993226165, KRS: 0000728751

Zadzwoń
+48 501 262 552

Napisz email
info@gcbiblijne.pl