Pobożne życie

Niezwykłość Biblii polega na tym, że znajdujemy w niej nie tylko słowa Boga skierowane do nas w formie przykazań, ustaw i praw, ale również w formie troskliwych rad, które mógłby kierować do swych dzieci troskliwy ojciec.

Biblia zawiera w sobie setki pouczeń, odnoszących się do konkretnych sytuacji, jak również takie zalecenia, które przybierają formę ponadczasowych zasad, którymi możemy kierować się niezależnie od zaistniałych sytuacji.

Ten dział jest poświęcony wszelkiej nauce, płynącej z Biblii, dzięki której nasze życie staje się szczęśliwsze. Chcielibyśmy, żeby czytelnik odnalazł tu pociechę i drogowskaz dla swojego życia oraz odpowiedzi na nurtującego go pytania, związane z Biblią oraz życiem duchowym, rodzinnym i zawodowym.

Zasady biblijne