Parsze 2019/2020

Czytamy księgi Tory w tygodniowych fragmentach. Naszym punktem odniesienia jest podział Tory zwany Paraszami lub Parszami, czyli cały tekst Tory jest podzielony na tygodniowe czytania. Tradycja ta pochodzi prawdopodobnie z czasów Nechemiasza i na pewno była praktykowana w czasach Pana Jezusa i Apostołów. Ich czytanie jest wciąż kontynuowane w żydowskich synagogach i wspólnotach judeo-mesjanistycznych.

Nasi czytelnicy dowiedzą się, w jaki sposób możemy interpretować poszczególne Parsze jako chrześcijanie. W naszych komentarzach przyjmujemy bardzo szerokie spektrum – czerpiemy zarówno z ksiąg należących do Starego Testamen, jak i z Nowego. Czytając Stary Testament, opieramy się na tekście hebrajskim, ponieważ każde tłumaczenie już jest interpretacją. Nam zaś zależy na dotarciu do esencji Słowa Bożego.

 

Z myślą o osobach, którym z różnych przyczyn wygodniej jest odsłuchać nasze komentarze do Ksiąg biblijnych, udostępniamy nasze komentarze egzegetyczne również w wersji audio.