Kwartalnik Biblijny

Mimo że rynek wydawniczy jest pełen bogatych opracowań egzegetycznych Pisma Świętego, niektórzy czytelnicy mogą wciąż odczuwać pełen niedosyt.

Znakomita większość dostępnych tytułów prezentuje przeważnie chrześcijański punkt widzenia, który czasami nadmiernie koncentruje się na tekstach Nowego Testamentu, ignorując bogatą literaturę Tory i Tanachu. Chcąc wypełnić tę lukę, nasze centrum wydaje Kwartalnik Biblijny. Prezentujemy w nim podejście ruchu mesjanistycznego, w ramach którego dążymy do tego, aby z jednakową uwagą przyjrzeć się obu wyjątkowym tradycjom – chrześcijańskiej oraz judaistycznej, pokazując ją jednak tylko w świetle Biblii.

Dowiedz się więcej o świecie, w jakim żył Jezus

Staramy się popularyzować wśród czytelników naszego Kwartalnika wiedzę z zakresu biblistyki oraz historii, która pomoże zrozumieć między innymi konteksty wypowiedzi Chrystusa. Jaki był stosunek Jezusa do Tory? Czym jest „praca”, której człowiek nie powinien według Biblii wykonywać w szabat? Czym w ogóle jest szabat? Zależy nam na tym, aby każdy miał możliwość dowiedzieć się, które elementy chrześcijaństwa lub judaizmu znajdują faktyczne uzasadnienie w Biblii, a które stanowią wytwór znacznie późniejszych tradycji. W Kwartalniku publikujemy także teksty poświęcone znaczeniu poszczególnych słów pojawiających się w Piśmie Świętym – ich oryginalny sens nierzadko uległ zatraceniu i został wyparty przez kolejne przekłady. Wszystko zaś w duchu chrześcijaństwa, które nie wyrzeka się swoich korzeni.

Razem z naszym Kwartalnikiem odkryj nowe znaczenia Pisma

Nie zwlekaj i już dziś nabądź najnowsze wydania Kwartalnika Biblijnego! Możesz także zakupić zestaw, w skład którego wchodzą 4 numery periodyku oraz wyjątkowo wydanie Pisma Świętego, jakim jest Biblia Poznańska! Przekład ten jest uznawany za niezwykle wierny oryginalnemu tekstowi, co nierzadko pozwala czytelnikowi dostrzec nowe sensy zawarte w hebrajszczyźnie Starego Testamentu oraz grece Nowego Testamentu. Wydanie jest także bogate w przypisy zawierające szereg dodatkowych informacji z zakresu historii starożytnej oraz teologii.”

Wszystkie numery są dostępne