Książka "Mesjański kometnarz do Tory"

Osoby chcące lepiej poznać Pismo Święte stoją nierzadko przed dużym problemem. O ile bowiem można znaleźć wiele znakomitych opracowań Tanachu oraz ksiąg Nowego Przymierza, które potrafią w przenikliwy sposób ukazać wiele ukrytych sensów poszczególnych wersetów oraz przypowieści, o tyle zazwyczaj światy judaizmu i chrześcijaństwa starają się nawzajem unikać oraz wykluczać. Komentarze judaistyczne nie uwzględniają tekstu Ewangelii, zaś interpretacje chrześcijańskie nie zwracają należytej uwagi na pewne elementy żydowskiej tradycji tekstu biblijnego.

 

W Gorzowskim Centrum Biblijnym staramy się – w duchu tradycji mesjańskiej – pogodzić te dwa światy i czerpać z obu tych bogatych tradycji oraz komentarzy egzegetycznych. Dlatego też podczas naszych spotkań i czytamy Tanach zgodnie z żydowskim podziałem na parsze, aby lepiej zrozumieć jego sens i strukturę. Zarazem jednak pozostajemy wrażliwi na wszelkie nawiązania oraz wyraźne znaki łączące oba teksty, dzięki którym księgi Tanachu oraz Ewangelie nawiązują dialog lub prowadzą ze sobą polemikę.

Mesjański komentarz do Tory – poznaj wzajemne związki Tanachu i Nowego Przymierza


Owocem wielu lat studiów nad tekstem oraz niezliczonych wspólnych dyskusji jest najnowsza książka Wiesława Dawidowicza. Jest ona skierowana właśnie do osób, którym bliska jest idea mesjańska, która z jednakowym szacunkiem podchodzi zarówno do tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej. Autorowi zależało przede wszystkim na tym, aby w przystępny sposób zademonstrować, jak może wyglądać mesjański odczyt ksiąg Tanachu oraz Nowego Przymierza – pomóc ma w tym między innymi tradycyjny żydowski podział na parsze oraz interpretacje inspirowane myślą chrześcijańską. Wierzymy, że każdy chrześcijanin – niezależnie od wyznawanych poglądów – znajdzie w książce wiele wartościowych i inspirujących komentarzy, które pozwolą dostrzec nowe sensy Pisma Świętego.

 

Książkę można nabyć na stronie internetowej naszego sklepu. Osoby zainteresowane Słowem Bożym znajdą tam także, oprócz najnowszego komentarza mesjańskiego, przekłady poszczególnych ksiąg biblijnych autorstwa wybitnych znawców judaizmu oraz chrześcijaństwa, a także inne pozycje ukazujące bogatą panoramę tekstów biblijnych oraz apokryfów.